Suport remot

Davant qualsevol incidència o necessitat d’anàlisi de continguts de l’ordinador del client ens podem connectar… per a analitzar operacions introduïdes en el ERP, moviments comptables…