PRODEGEST us pot oferir un servei integral per a l'externalització eficaç del procés de nòmines, així com un assessorament proper i rigorós en matèria jurídic- laboral.

El nostre equip de professionals pot assumir, internament i amb plena garantia, totes les gestions de l'àrea laboral de la vostra empresa, mantenint-vos informats dels canvis en matèria de legislació laboral i posant a la vostra disposició les solucions més convenients per a una externalització eficaç de l'administració de personal, la qual cosa us aportarà màxima seguretat i confiança.

Tenim una àmplia experiència en diferents sectors i mides. Actualment gestionem les nòmines de més de 120 empreses, amb un volum superior a 15.000 nòmines anuals. Poseu la vostra empresa en bones mans, la nostra trajectòria i experiència ens avalen.

Us podem assessorar i aportar solucions en qualsevol qüestió que afecti l'àrea laboral de la vostra empresa, ja sigui la planificació estratègica de les relacions laborals, els sistemes de flexibilització de les condicions de treball, els convenis col·lectius i pactes d'empresa, el tractament específic que requereix l'alta direcció i també us acompanyem en les defensa davant la Inspecció del Treball, conflictes col·lectius i litigis laborals.

El nostre departament de gestió laboral, us gestionarà i lliurarà de forma puntual i diligent, les nòmines dels treballadors, contractes, assegurances socials i la resta de documentació laboral necessària.


  • Inscripció i legalització d'empreses per a la contractació d'empleats
  • Assessorament per a la contractació, cessament i acomiadament de treballadors
  • Assistència i representació davant conflictes laborals a l'empresa
  • Auditoria laboral (Due Diligence) per detectar possibles contingències
  • Tramitació de tota classe de prestacions laborals i pensions
  • Gestió recurrent de nòmines, cotitzacions socials i retencions del treball
  • Tramitació d'Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO / ERTO)
  • Assistència i representació lletrada davant litigis judicials en matèria laboral
  • Assessorament i tramitació de Convenis Col·lectius propis d'Empresa
  • Assistència a l'empresari davant la Inspecció del Treball