PRODEGEST ofereix un servei professional i personalitzat en l'àmbit fiscal i tributari, destinat a cobrir les necessitats d'empreses de qualsevol mida i activitat, així com de treballadors autònoms i professionals.

El servei d'assessoria fiscal de PRODEGEST us assistirà en la definició de l'estratègia i planificació fiscal de la vostra empresa o activitat professional. La nostra àmplia experiència us ajudarà a racionalitzar les càrregues impositives, dins el marc de la legislació vigent, i aprofitant tots els avantatges possibles.

Actualment assessorem i gestionem la fiscalitat de més de 400 clients, entre societats mercantils i treballadors autònoms. La nostra experiència i resultats ens avalen: confieu en nosaltres.

La nostra missió i compromís és mantenir-vos sempre informat de les novetats legislatives que poden afectar la vostra empresa o activitat i representar-vos per defensar els vostres interessos davant la inspecció tributària o qualsevol altra instància de l'administració pública.

El nostre servei especialitzat en gestió fiscal, us facilitarà l'estudi, preparació i presentació de totes les obligacions fiscals i tributàries derivades de l'exercici de la vostra activitat econòmica o professional. Invertiu en tranquil·litat, confieu en el nostre equip de professionals.


  • Constitució de tot tipus de societats mercantils i civils
  • Gestió fiscal recurrent i presentació de liquidacions tributàries
  • Assessorament i planificació fiscal de societats i grups societaris
  • Estudi i assistència en el procés de dissolució i liquidació de societats
  • Consultoria per a l'optimització i la reducció de la càrrega fiscal
  • Defensa del contribuent davant de qualsevol instància de l'administració pública