PRODEGEST us permetrà externalitzar la comptabilitat i les finances de la vostra empresa de forma eficaç i eficient. El nostre equip de professionals us proporcionarà la màxima tranquil·litat i confiança, i us assistirà davant de qualsevol dubte o problema que sorgeixi.

Som capaços d'absorbir completament la responsabilitat de la confecció de tots els registres comptables, així com la confecció dels llibres comptables oficials i fins al dipòsit dels comptes anuals davant el registre mercantil corresponent.

Els nostres recursos humans i tecnològics, juntament amb la nostra àmplia experiència i procediments optimitzats, ens permeten oferir un servei de qualitat a un cost molt ajustat per la vostra empresa.

Aquesta externalització us suposarà una tranquil·litat completa, podreu obtenir puntualment els informes adequats sobre la salut financera de la vostra organització i amb la seguretat d'estar complint amb totes les obligacions formals de l’empresa en matèria comptable i fiscal.


  • Disseny de processos i de gestió administrativa i comptable
  • Consultoria d'implantació de programari comptable i ERPs
  • Anàlisi de balanços i recomanacions a la direcció de l'empresa
  • Externalització i gestió comptable recurrent de l'empresa
  • La vostra comptabilitat al dia sense tenir un comptable en plantilla
  • Confecció d'estats financers i legalització de llibres comptables