El departament immobiliari de PRODEGEST, us assessorarà en totes les gestions relacionades amb del vostre patrimoni immobiliari..

Som especialistes en la comercialització d'immobles a Terrassa i per això podem donar-vos solucions a qualsevol tipus d'operació de compravenda i lloguer.

Contacteu amb nosaltres si desitgeu vendre un immoble comptant amb el millor assessorament, tant comercial com jurídic. Farem una taxació gratuïta per valorar el vostre immoble i us assessorarem i assistirem durant tot el procés de venda, fins a la signatura notarial i la liquidació dels impostos que s’en derivin.

Immobles en venda i lloguer

Som administradors de finques col·legiats, Agents de la Propietat Immobiliària APIi ens trobem inscrits en AICAT com Agents Immobiliaris registrats a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, fet que avala la nostra professionalitat, experiència i rigor a la feina.

Formem part de l'agrupació comercial APIALIA TERRASSA. Col·laborem i compartim els encàrrecs de venda en exclusiva amb les millors i més prestigioses agències immobiliàries de Terrassa, gestionant els immobles de manera conjunta, la qual cosa ens aporta una major difusió del producte i multiplica les opcions de venda..

Com a membres d’APIALIA, treballem sota el mateix codi ètic, amb els mateixos procediments i oferim el millor assessorament al client buscant sempre la seva total satisfacció.


  • Assessoria comercial i jurídica en operacions de compravenda i arrendament de béns immobles.
  • Tramitació i liquidació dels impostos relacionats amb la compravenda d'immobles.
  • Redacció de contractes de compravenda d'immobles, arres i reserva, així com assistència a la signatura notarial.
  • Redacció i legalització de contractes d'arrendament i dipòsit de fiances davant l'INCASOL.