PRODEGEST us ofereix una solució integral per al compliment de la llei de protecció de dades personals (RGPD i LSSI), amb les màximes garanties de seguretat i confiança.

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), de compliment obligat per a les empreses i professionals, vetlla per la protecció de les dades personals de les persones físiques relacionades amb l'empresa.

El servei de consultoria en RGPD & LSSI de PRODEGEST us pot proporcionar totes les mesures tècniques, jurídiques i administratives que preveu la normativa per a una implantació àgil i eficaç de la llei.