La vostra marca és un distintiu exclusiu, que atorga valor i prestigi a la vostra empresa i que s'ha de protegir per evitar situacions d'intrusisme, plagi o violació de la propietat industrial.

PRODEGEST us pot assessorar i efectuar tots els tràmits necessaris per a registrar la vostra marca o nom comercial, tant a nivell nacional com comunitari (àmbit de la Unió Europea).

Us assessorem i representem davant els organismes competents per facilitar-vos el registre de marques i logotips, així com la seva corresponent renovació periòdica.

A més, podem assistir-vos en la defensa jurídica dels vostres interessos davant tercers, que facin servir o pretenguin registrar marques iguals o similars a les que ja teniu registrades.