Solucions · Pimes i Startups

Equip multidisciplinari, capaç d'oferir una solució d'assessorament i gestió integral independentment del sector o l'activitat que desenvolupi

Assessoria i gestió Fiscal

El nostre equip d’assessors fiscals us ajudarà a definir l’estratègia i planificació fiscal de la vostra empresa. La nostra àmplia experiència us ajudarà a racionalitzar les càrregues impositives, dins el marc de la legislació vigent, i aprofitant tots els avantatges possibles.

Us podem ajudar en la preparació i presentació de qualsevol declaració tributària, facilitant-vos el compliment de les vostres obligacions fiscals, amb total seguretat i confiança.

Assesoria i gestió laboral

Prodegest pot assumir, internament i amb plena garantia, totes les gestions de l’àrea laboral de la vostra empresa, mantenint-vos informats dels canvis en matèria de legislació laboral i posant a la vostra disposició les solucions més convenients per a una externalització eficaç de l’administració de personal, la qual cosa us aportarà màxima seguretat i tranquil·litat.

El nostre departament de gestió laboral, us confeccionarà i lliurarà de forma puntual i diligent, les nòmines dels treballadors, contractes, assegurances socials i la resta de documentació laboral necessària.

Assessoria i gestió comptable

Prodegest us permetrà externalitzar la comptabilitat i les finances de la vostra empresa de forma eficaç i eficient. Som capaços d’absorbir completament la responsabilitat de la confecció dels registres comptables, així com la confecció dels llibres oficials i fins a la seva legalització davant el registre mercantil.

El nostre departament fiscal us podrà donar cobertura en la confecció de l’Impost de Societats, assistència davant de requeriments i inspeccions tributàries, declaracions especials no recurrents, en l’aplicació del règim fiscal especial de reestructuracions societàries, així com en qualsevol aspecte per al que requeriu un estudi i valoració per part d’experts independents.

Consultoria de Negoci

Com a auditors externs, el nostre compromís és prestar als nostres clients un servei òptim i independent, complint amb l’objectiu principal d’expressar una opinió professional i fidel a la realitat de la companyia, aportant credibilitat a través de l’anàlisi sobre els sistemes comptables i financers que suporten la gestió empresarial.

S’assignen a cada treball els col·laboradors que millor poden conèixer el sector de l’empresa, dirigits per un soci titulat i col·legiat que supervisa tot el procés i el treball de camp. Els nostres col·laboradors es troben en contínua formació i la seva rotació és escassa, fet que facilita la relació i comunicació amb el client.

Gabinet Jurídic Civil i Mercantil

El nostre departament jurídic treballa per assessorar i acompanyar els nostres clients en la defensa legal dels seus interessos, ja que us podem assessorar en qualsevol aspecte civil o mercantil derivat de la vostra activitat empresarial.

Aportem solucions integrals, que abasten des de l’assessorament inicial per a la constitució de societats mercantils, la redacció i/o revisió de tot tipus de contractes mercantils, la reclamació de crèdits impagats mitjançant procediments monitoris o ordinaris, així com un servei especialitzat per afrontar amb les màximes garanties un eventual concurs de creditors (antiga suspensió de pagaments), tractant de protegir en tot moment la figura de l’administrador enfront de possibles derivacions de responsabilitat.

Auditoria de Comptes

Com a auditors externs, el nostre compromís és prestar als nostres clients un servei òptim i independent, complint amb l’objectiu principal d’expressar una opinió professional i fidel a la realitat de la companyia, aportant credibilitat a través de l’anàlisi sobre els sistemes comptables i financers que suporten la gestió empresarial.

S’assignen a cada treball els col·laboradors que millor poden conèixer el sector de l’empresa, dirigits per un soci titulat i col·legiat que supervisa tot el procés i el treball de camp. Els nostres col·laboradors es troben en contínua formació i la seva rotació és escassa, fet que facilita la relació i comunicació amb el client.

Corredoria d'Assegurances

La nostra experiència en Assegurances Empresarials us facilitarà la total cobertura dels riscos inherents a l’activitat i sector de la vostra empresa. Amb nosaltres podreu contractar i mantenir totes les assegurances de l’empresa, cobrint des de l’obligatòria pòlissa de RC o assegurança de conveni col·lectiu, fins a assegurances per a flotes de vehicles, transports i assegurances industrials.

Els nostres especialistes us faran un estudi personalitzat dels riscos i us proposaran les millors cobertures. Treballem com a corredors autònoms i independents, amb convenis de col·laboració amb les companyies d’assegurances més sòlides i fiables.

Protecció de Dades Personals

El nostre equip de col·laboradors especialistes en matèria de protecció de dades, us ofereix una solució integral perquè la companyia compleixi amb els requisits legals de Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb les màximes garanties de seguretat i confiança.

El nostre servei integral en matèria de LOPD & LSSI us facilitaran totes les mesures tècniques, jurídiques i administratives per a l’estricte compliment de la legislació vigent i la correcta implantació de totes les mesures previstes en la normativa actual, oferint, a més, un servei recurrent de consultes i resolució d’incidències.

Registre de Marques i Noms Comercials

El nostre departament de Patents i Marques us pot assessorar i efectuar tots els tràmits necessaris per a registrar i/o renovar les vostres marques, noms comercials o patents. El nostre àmbit d’actuació s’estén a nivell nacional, comunitari (marc de la Unió Europea), i fins i tot, internacional.

El nostre departament jurídic especialista en propietat industrial, us pot assessorar en matèria de Patents i Marques, per protegir els vostres signes distintius que aporten valor i prestigi a la vostra empresa i evitar així intrusisme, plagi o violació dels vostres drets com a legítim propietari d’una marca o patent.

Gestiona la teva empresa des d'una sola plataforma

Coneixes Holded?
Descobreix el sistema integral de gestió d'empresa perfecta per a pimes i Startups