Solucions · Grans empreses

Ofereix un servei integral a grans empreses, tant nacionals com multinacionals

Externalització de Nòmines i RRHH

Tenim capacitat per assumir totes les gestions de l’àrea laboral de la companyia, posant a la vostra disposició les solucions més convenients per a una externalització eficaç de l’administració de personal amb les més avançades eines tecnològiques.

El nostre departament de gestió laboral, us confeccionarà i lliurarà de forma puntual i diligent, les nòmines dels treballadors, contractes, assegurances socials i la resta de documentació laboral necessària.

Assessoria Jurídic-laboral

El nostre equip de graduats socials i advocats laboralistes us resoldran qualsevol dubte o incidència sobre aquells aspectes de la planificació estratègica de les relacions laborals, els sistemes de flexibilització de les condicions de treball, els convenis col·lectius i pactes d’empresa, així com el tractament específic que requereix l’alta direcció.

Us podrem representar i defensar els interessos de la companyia davant de qualsevol litigi de caràcter social amb empleats, així com davant de la Inspecció del Treball.

Assessoria Fiscal i Tributària

El nostre equip d’experts tributaris pot donar suport al departament financer de la vostra companyia, oferint assessorament en aquelles operacions complexes que requereixen una gran especialització tributària.

El nostre departament fiscal us podrà donar cobertura en la confecció de l’Impost de Societats, assistència davant de requeriments i inspeccions tributàries, declaracions especials no recurrents, en l’aplicació del règim fiscal especial de reestructuracions societàries, així com en qualsevol aspecte per al que requeriu un estudi i valoració per part d’experts independents.

Auditoria de Comptes

Com a auditors externs, el nostre compromís és prestar als nostres clients un servei òptim i independent, complint amb l’objectiu principal d’expressar una opinió professional i fidel a la realitat de la companyia, aportant credibilitat a través de l’anàlisi sobre els sistemes comptables i financers que suporten la gestió empresarial.

S’assignen a cada treball els col·laboradors que millor poden conèixer el sector de l’empresa, dirigits per un soci titulat i col·legiat que supervisa tot el procés i el treball de camp. Els nostres col·laboradors es troben en contínua formació i la seva rotació és escassa, fet que facilita la relació i comunicació amb el client.

Corredoria d'Assegurances Empresarials

La nostra experiència en Assegurances Empresarials us facilitarà la total cobertura dels riscos inherents a l’activitat i sector de la companyia.

Els nostres especialistes en riscos us faran un estudi personalitzat dels riscos, i us en proposaran les millors cobertures. Treballem com a corredors autònoms i independents, amb convenis de col·laboració amb les companyies d’assegurances més sòlides i fiables.

Amb nosaltres podreu contractar i mantenir totes les assegurances de l’empresa, cobrint des de l’obligatòria pòlissa de RC o assegurança de conveni col·lectiu, fins a assegurances per a flotes de vehicles, transports, assegurances industrials, així com retribucions en espècie al personal de l’empresa, mitjançant assegurances de salut, o aportacions a plans de pensions.

Registre de Marques i Noms Comercials

El nostre departament de Patents i Marques us pot assessorar i efectuar tots els tràmits necessaris per a registrar i/o renovar les vostres marques, noms comercials o patents. El nostre poder d’actuació s’estén a nivell nacional, comunitari (marc de la Unió Europea), i fins i tot, internacional.

El nostre departament jurídic especialista en propietat industrial, us pot assessorar en matèria de Patents i Marques, per protegir els vostres signes distintius que aporten valor i prestigi a la vostra empresa i evitar així intrusisme, plagi o violació dels vostres drets com a legítim propietari d’una marca o patent.

Protecció de Dades Personals

El nostre equip de col·laboradors especialistes en matèria de protecció de dades, us ofereix una solució integral perquè la companyia compleixi amb els requisits legals de Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb les màximes garanties de seguretat i confiança.

El nostre servei integral en matèria de LOPD & LSSI us facilitaran totes les mesures tècniques, jurídiques i administratives per a l’estricte compliment de la legislació vigent i la correcta implantació de totes les mesures previstes en la normativa actual, oferint, a més, un servei recurrent de consultes i resolució d’incidències.

Contacta

Necessites que t'assessorem? Envia'ns la teva consulta i estarem encantats d'ajudar-te